Mu hinges on koos…

Mu hinges koos on munk ja sübariit.

Ei tea ma, kumba enam, kumba vähem.

Kesk aja hallust köen kui tuliriit

ja otsin kõige kiuste elulähet.

Ma olen enesele mõistatus,

mis võrdselt kätkeb ujedust ja uljust.

Pean aardeks naeru kõrgemeelses suus

ja rituaaliriistaks narrikuljust.

Ma nagu kangelasi vaatan neid,

kes sooritavad mõne siira patu.

Kesköiti emban templikünniseid

ja kujutlen, et olen sõltumatu.