Veedad ja veedamantrad

Veedad on mahukas hümnide kogumik, mis uskumuse kohaselt avaldati iidsete tarkade poolt, kes kuulsid neid oma sügavas meditatsioonis. Tervikuna on need india tarkuse kõige auväärsem allikas ning on olnud tuhandeid aastaid esmane varamu nii sügavate filosoofiliste, kui ka eluliste teadmiste omandamiseks.
Veedad väljendati iidses sanskriti keeles. Aastate vältel talletati ja anti neis sisalduv teave edasi ühelt põlvkonnalt teisele suulise pärimuse kaudu. Veedade laulmiseks olid teatud põhireeglid, mida tuli kõrvalekaldumatult järgida. Tänu olemasolevatele reeglitele ja õpetamisviisile lauldakse Veedasid tänapäeval täpselt samamoodi, nagu seda tehti tuhandeid aastaid tagasi.
Veedalaulu õppides pidi õpilane oma õpetajat kuulama ja seejärel täpselt samamoodi järgi laulma. See protsess on “adhyayanam” ehk Veedalaul. Iidses india pärimuses hõlmas hariduse mõiste Veedade põhjalikku tundmaõppimist ja Veedalaulu pühendunud harjutamist. Selle õpingu südameks oli õpetaja ja õpilase vaheline suhe. Veedapärimus on tänapäevani india vaimsuse, teadmise, kultuuri ja uskumuste aluseks.
Joogafilosoofia ja teised traditsioonilised india koolkonnad on kindlal seisukohal, et loomingu esimene ja kõige olemuslikum mõõde on heli, mis kogu meie olemasolu tugevalt läbistab ja mõjutab. Nii on heli oma paljudes ilmingutes meie igapäevase elu lahutamatu osa ning kogetav läbi taoliste väljenduste, nagu muusika, hümnid, palved ja keeleline paljususs. Mantrate ja hümnide laadsed pühad helid mõjutavad meie olemasolu süvakihte ja tugevdavad õpilast. Need rajavad tihti silla õpilase eneseusule ja pühadusele. Joogapraktikas on helid väga peeneks, kuid võimsaks isikliku muutuse teostuse vahendiks, nii füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel kui vaimsel tasandil.

Veedalaulu hüved:
– tervendav mõju, seda kasutatakse ka joogateraapias;
– edendab keskendumise- ja süüvimise võimet;
– rahustab mõistust, olles üks olulisi meditatsioonivorme;
– parandab mälu;
– aitab vabaneda pingetest ja olla tegevustes tulemuslikum;
– toetab ja väestab pürgimust ning joogapraktikat;
– on võimas vahend keha, hääle ja energia, emotsioonide, mõistuse ja intellekti integreerimiseks.

Korraldus ja lisateave:

Merike Taza
Merike@lilleoru.ee
tel: (372) 5266784